درب اتوماتیک آکاردئونی

 

این نوع درب ها جهت ورودی هایی با عرض کم طراحی شده است که راه حل مناسبی برای در اختیار داشتن بیشترین عرض بازشو در کمترین عرض دهانه می باشد. نحوه کار درب های آکاردئونی به صورت تاشو به طرفین است که باعث میشود بیش از 80 درصد از عرض دهانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

 این نوع دربها به دو صورت یک طرفه و دو طرفه قابلیت اجرا دارند.

Search