درب های اتوماتیک کشویی خروج اضطراری

 

این نوع دربها در شرایط عادی به صورت کشویی کار می کنند و در مواقع اضطرار مانند آتش سوزی امکان خروج امن برای ساکنان ساختمان و ماموران سرویس دهنده را فراهم می نمایند. این محصول در هنگام حادثه به علت مجهز بودن به محور لولایی می تواند به صورت دستی و یا با زدن ضربه باز شوند و حول محور لولایی خود چرخیده ، مانند یک درب بازویی عادی عمل کنند تا خروج سریع برای کاربران را فراهم نمایند.

Search