درب های اتوماتیک بیمارستانی

درب برقی بیمارستانی مخصوص محیط های بیمارستانی ( درمانی) ، بهداشتی و حفاظتی طراحی شده است و در اتاق های عمل ، رادیولوژی ، کیلینیک ها و لابراتورها و اتاق های سرور و سازمان های انرژی اتمی استفاده می شوند که انواع متفاوتی دارند:

1.درب برقی ضد اشعه:

در برقی ضد اشعه میتواند دارای روکش چوب ، کامپوزیت ، استیل و یا ... باشد که در داخل این پوشش ها از سرب جهت جلوگیری از عبور اشعه های مضرکه حفاظت کاربر را فراهم می کند استفاده کرد.

2.درب برقی سیل(seal):

در برقی سیل در فضاهایی مورد استفاده قرارمیگیرد که جلوگیری از جریان هوای آزاد در آن فضا اهمیت بالایی داشته باشد. مثل اتاق های عمل ، اتاق های مربوط به بیماران سوانح سوختگی و یا حتی اتاق های دیتا سنتر(data center) که باید در تمام موارد ذکر شده هوای داخلی اتاق ایزوله از هوای بیرونی باشد.

 حرکت این نوع در برقی عموما به صورت تک لنگه و کشویی می باشد ولی این شرکت در موارد خاص توانایی اجرای دولنگه و حتی حالت لولایی آن را نیز دارد.

Search